Informacje o Fundacji Tworzywa 

 

Fundacja Tworzywa została powołana do życia, ponieważ wierzymy, że mamy wpływ na siebie nawzajem, oraz na świat, który nas otacza.

Zajmujemy się wspieraniem działań, które w pozytywny sposób wpływają na nasze fizyczne i psychiczne zdrowie.

Promujemy to co lokalne, jednocześnie wprowadzając na lokalny grunt to co nowe.

Jesteśmy dumni z miejsca, z którego pochodzimy, dostrzegając piękno w różnorodności otaczającego nas świata.

Wspieramy postawy, które służą większej dbałości o naszą planetę.

Wzmacniamy oddolne, niezależne inicjatywy, dzięki którym lokalna społeczność staje się bardziej sprawcza.

Dołącz do nas, by kreować lepsze jutro!

 

ludzie w sportowych strojach